ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ก้านเหลือง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  (๐๔๔-๖๖๖๗๙๐)
 
ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ปี 55

     

ตารางบัญชีการปรับอัตราเงินเดือน (ปี54)

     
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2554

     
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 2 ปี 2548

     
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ปี 2547 (ส่วนที่3)

     
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ปี 2547 (ส่วนที่2)

     
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ปี 2547

     
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฉ.3 ปี 2543

     
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฉ.2 ปี 2543

     
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
infographics
คสช
aec
บุรีรัมย์
bangkokidea
facebook
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กรมบัญชีกลาง
13ฟอนต์แห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ททท
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
ดูทีวีออนไลน์